• Số điện thoại : Hotline: 0902 765 176
  • Giờ mở cửa : 7:00 AM - 4:30 PM
  • Địa chỉ : 39B Đường số 12, Kp.3, Phường An Khánh, Thủ Đức, Tp.HCM

LỚP 12 - 17 THÁNG - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 12 - 18 Tháng tuổi

Lớp dành cho các bé trong độ tuổi 12 - 17 tháng tuổi.

LỚP 18 - 24 THÁNG - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 18 - 24 Tháng tuổi

Lớp dành cho các bé trong độ tuổi 18 - 24 Tháng tuổi

LỚP 25 - 36 THÁNG 1 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 25 - 36 Tháng tuổi

Lớp dành cho các bé trong độ tuổi 25 - 36 Tháng tuổi

LỚP 25 - 36 THÁNG 2 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 - 16:30

Độ tuổi : 36 tuổi

Lớp dành cho các bé trong độ tuổi 25 - 36 Tháng tuổi

LỚP MẦM 1 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 3 tuổi

Lớp dành cho các bé 3 tuổi.

LỚP MẦM 2 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 3 tuổi

Lớp dành cho các bé 3 tuổi.

LỚP CHỒI 1 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 4 tuổi

Lớp dành cho các bé 4 tuổi.

LỚP CHỒI 2 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 4 tuổi

Lớp dành cho các bé 4 tuổi.

LỚP CHỒI 3 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 - 16:30

Độ tuổi : 4 tuổi

LỚP 25 - 36 THÁNG 3 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 25 - 36 Tháng tuổi

Lớp dành cho các bé trong độ tuổi 25 - 36 Tháng tuổi

LỚP 12 - 17 THÁNG - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 12 - 17 TH tuổi

LỚP 25 - 36 THÁNG 1 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 25 - 36 Tháng tuổi

LỚP 25 - 36 THÁNG 2 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 25 - 36 Tháng tuổi

LỚP 25 - 36 THÁNG 3 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 25 - 36 Tháng tuổi

LỚP MẦM 1 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 3 tuổi

LỚP MẦM 2 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 3 tuổi

LỚP CHỒI 1 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 4 tuổi

LỚP CHỒI 2 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 4 tuổi

LỚP LÁ 1 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 5 tuổi

LỚP LÁ 2 - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 5 tuổi

LỚP LÁ 1 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 5 tuổi

Lớp dành cho các bé 5 tuổi.

LỚP LÁ 2 - CS QUẬN 2

Thời gian : 7:00 AM - 16:40 PM

Độ tuổi : 5 tuổi

Lớp dành cho các bé 5 tuổi.

18 - 24 THÁNG - CS THỦ ĐỨC

Thời gian : 6.45 - 16.30

Độ tuổi : 18 - 24 tuổi

Lớp dành cho các em thuộc lứa tuổi 18 -24 tháng tuổi

286

Tổng số học sinh

24

Lớp học

41

Tổng số giáo viên