• Số điện thoại : Hotline: 0902 765 176
  • Giờ mở cửa : 7:00 AM - 4:30 PM
  • Địa chỉ : 39B Đường số 12, Kp.3, Phường An Khánh, Thủ Đức, Tp.HCM
286

Tổng số học sinh

24

Lớp học

41

Tổng số giáo viên