• Số điện thoại : 028 6653 8555
  • Giờ mở cửa : 7:00 AM - 4:30 PM
  • Địa chỉ : 4/22 Đường số 3, Kp.5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

Tổng số học sinh

24

Lớp học

38

Tổng số giáo viên